levelone

آخرین اخبار در مورد رشد اقتصادی

5 سال رشد پایین اقتصادی در دهه گذشته چگونه جبران می شود

روند نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه 90 با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شد و در سال 1400 رشد اقتصادی ایران به 4.4 درصد افزایش یافت در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به 3 درصد رسید اما برای جبران 5 سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همه آما ...

اقتصاد جهانی یک قدم تا رکود

در آخرین نظرسنجی رویترز از کارشناسان اقتصادی، پیش بینی شده است در عین کاهش رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ شاهد افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی کشورها خواهیم بود و اقتصاد جهانی در حال رفتن به سمت رکود است. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر یک نظرسنجی انجام‌شده ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز کارشناسان اقتصادی، آنها اعلام کردند که رشد ...